-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Midden Zeeland De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Aanvragen zorg

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg:

Ondersteuning thuis
Ondersteuning thuis is een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding en huishoudelijke zorg. Wij willen graag met u de aanvraag doen bij de gemeente.

Verpleging en verzorging thuis
Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Als u denkt zorg nodig te hebben wil onze wijkverpleegkundige graag een afspraak met u te maken om te kijken welke zorg u nodig heeft.

Wet langdurige zorg
Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg. Sinds 1 April 2017 valt bij cliënten met een HZindicatie, De HZ binnen de WLZ.

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk samen verantwoordelijk voor de zorg.

© puntjesopde-i.nl