-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Midden Zeeland De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Zorgaanbod

Persoonlijke verzorging
Wanneer gewone dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen en aan- of omkleden te zwaar worden, kunnen wij u helpen. Binnen Privazorg Midden Zeeland ervaren vele cliënten het gemak van deze persoonlijke hulp. De zorgverleners hebben hart voor u, hebben een hoge betrokkenheid en voelen zich verantwoordelijk voor u. Het grote voordeel van PrivaZorg Midden Zeeland is dat we werken met kleine teams met vaste zorgverleners. U ontvangt iedere periode van ons een inzetlijst waarop u ziet wanneer welke zorgverlener bij u komt.

Verpleging
Wanneer thuis verpleging nodig is, dan kunt u bij ons een beroep doen op gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij wondzorg of medicatie. Veelal is verpleging en/of verzorging nodig na een ingrijpende ziekenhuis opname. In het ziekenhuis kunt u aangeven dat u bij voorkeur door PrivaZorg Midden Zeeland geholpen wil worden.

Heeft u persoonlijke verzorging en verpleging nodig, dan zorgen we dat u zoveel mogelijk hulp krijgt van een zorgverlener die beide taken aaneengesloten kan verrichten. Ook in een palliatief terminale fase kunt u verzorging en verpleging via PrivaZorg Midden Zeeland ontvangen.

Begeleiding
Soms is het nodig dat bij bepaalde zaken tijdelijk extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld als na een ernstige ziekte geleerd moet worden om met de beperking om te gaan of bij kwesties op psychosociaal vlak. PrivaZorg Midden Zeeland staat klaar om met u de begeleiding aan te vragen bij de WMO en dan de begeleiding aan te bieden die u nodig heeft.

Huishoudelijke Zorg
Soms is het nodig dat bij bepaalde zaken tijdelijk extra huishoudelijke ondersteuning nodig is. PrivaZorg Midden Zeeland staat klaar om met u de huishoudelijke zorg aan te vragen bij de WMO en de huishoudelijke zorg aan te bieden die u nodig heeft.

© puntjesopde-i.nl